Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů NET CREDIT S.R.O.

 

Společnost NET CREDIT S.R.O. se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2 – Nové Město, PSČ128 00, zapsána u Městského soudu v Praze 27.03.2012 vedena pod spisovou značkou C 193216 (dále jen "Společnost") zavádí zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů ") jednotlivců pomocí služby na www.netcredit.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje:

   Žadatele žádající  o úvěr od společnosti prostřednictvím webových stránek vedených Společností (dále jen "Služba"), které působí na www.netcredit.cz. (žádost mohou uplatnit fyzické osoby nejméně od 20 let věku) a další osoby, které používají službu na www.netcredit.cz jsou  zejména fyzické osoby, které jednorázově nebo vícekrát návštěvují stránky, či zájemci kontaktující společnost za jiným účelem.

3. Správa veškerých osobních informací na webových stránkách a uživatelů služeb probíhá ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů společnosti.

4. Osobní údaje klientů jsou zpracovávány společností pro účely poskytování Služby, a zejména:

  ustanovení k dispozici prostřednictvím služby, marketingové služby poskytované Společností a marketingové služby poskytované třetími stranami (v případě vysloveného souhlasu),

 registrační proces (tj. jeden krok, který se skládá z úkonů na účtě klienta, prováděných pomocí ovládacího panelu poskytnuté společnosti na webových stránkách),  přihlášení ke svému účtu (tj. sub-stránka služby, ve které zákazník má možnost požádat o úvěr), veškeré nároky, převod společností na zadanou e-mailovou adresu - v elektronické podobě - ​​objednání novinek (newsletter),  objasnit okolnosti neoprávněného použití elektronických služeb, zajistit hladké fungování této služby, vytvořit interní reporty a analýzy, prohlížení statistik stránkami služby, Stránky přizpůsobit potřebám výše (lidé a zákazníci),  provádění a plnění smluv o úvěrech a vyřizování stížností.

5. Osobní údaje uživatelů služby, a služby Klienti, které nejsou zpracovány společností,:

  přizpůsobení Služeb potřebám výše (lidé a zákazníci),

  b veškeré nároky,

  c vysvětlit okolnosti neoprávněného použití elektronických služeb, stejně jako

  d sledovanost Statistiky webu stran.

6. Webové stránky mohou obsahovat volitelné šetření a žádat o jejich názory na různé produkty a služby nabízené společností.

7. Společnost si vyhrazuje právo zveřejnit vybrané informace o Vás nebo jiné osobě, která je pomocí webové stránky předána  příslušným orgánům nebo třetím stranám, které podají žádost o takové informace, na základě náležitého právního základu v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.

8. S výjimkou případů uvedených v odstavci 7 žádné informace o klientech, nebo osobách užívajících Službu nebudou poskytnuty žádným třetím stranám bez klientova souhlasu.

9. Údaje klienta nebo jiné fyzické osoby používající  stránky, včetně osobních údajů, budou uloženy po dobu ne delší než je nezbytné v souvislosti s Vaším používáním Služeb a plnění smlouvy o půjčce uzavřené osobou (včetně nároků na vyšetřování, zpracování stížnosti a realizace spotřebitelských práv), a pak bude odstraněna ze systému.

10. Pokud společnost souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky (např. e-mail, SMS, atd.), jsou osoby, která výše zmíněné právo odvolat souhlas-ne souhlas zasláním e-mailu na info@netcredit.cz zadáním názvu slovo "demise" nebo volejte 272 272 777.

11. Každý zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, změnu, a právo požadovat zpřístupnění zpracování dat a ukládání. Chcete-li tak učinit, zašlete e-mail na info@netcredit.pc, volejte telefonní číslo 272 272 777.

12. Společnost oznámila, že okamžik připojení s klientem nebo jinou osobu se službou v servisní systému přihlásí se zobrazí informace s číslem (včetně IP) a typ zařízení klienta terminálového nebo jiné fyzické osoby, se zákazníkem nebo jiných osob, spojené se Službou. Společnost informuje, že bude zpracovávat v souladu s předpisy platnými na území Českého státu, včetně údajů o počtu (včetně IP) a typ zařízení klienta terminálu a jiné fyzické osoby pomocí webové stránky, stejně jako výše zmíněné pohotovosti. Služeb, a další provozní údaje o činnosti Zákazníka nebo jiného jednotlivce na stránkách. Tyto údaje jsou zpracovávány, zejména pro technické účely a shromažďovat obecné statistické údaje.

13. Společnost používá cookies ke shromažďování informací týkající se vašeho používání služby z vaší strany nebo jiné osoby. Podpora pro tyto soubory lze vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče, ale některé funkce webové stránky již nemusí být k dispozici. Cookies umožňují:

  zachování relace klienta (po přihlášení), takže nemusíte na každé stránce webu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo,  přizpůsobit potřebám uživatelů služeb a dalších uživatelů služby,

vytvářet Podstránky statistiky webu sledovanosti.

14. Pokud zákazník místa na stránkách žádné osobní informace z jiných lidí (včetně jejich jména, adresy, telefonní číslo nebo e-mailem), můžete tak učinit pouze za předpokladu, že nedochází k porušení ustanovení stávajících právních předpisů a osobních práv lidí.

15. Společnost uvádí, že bude usilovat, aby klientům a dalším osobám,byla poskytnuta  vysoká úroveň bezpečnosti při používání Služeb. Všechny události ovlivňující bezpečnost informačních médií, včetně podezření na sdílení souborů, které obsahují viry, a další soubory podobné povahy, by měla být společnost hlášeny na Váš e-mail: info@netcredit.cz

16. Současně, společnost prohlašuje, že používá pro ochranu moderních účtů služby technologie zabezpečení uživatelů a přístupových práv k datům jsou navrženy tak, aby zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, ale z technických důvodů nemůže zaručit plnou důvěrnost uložených a přenášených informací.

17. Klient má nárok na využití údajů poskytnutých jiným zákazníkům služby výhradně v souvislosti s klientským používáním služby, a s jejich souhlasem v souladu s platnými právními předpisy, s výjimkou souhlasu zákazníka zpracovávat svá data v poli při za použití Služby.

18. Společnost si vyhrazuje právo na případné změny v zásadách ochrany osobních údajů. Každá osoba použití v žádném případě vázán současné politiky stránek soukromí.