Zodpovědné půjčování

Společnost Net Credit s.r.o. se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, zapsána u Městského soudu v Praze 27. 03. 2012 vedená pod spisovou značkou C 193216 jako zodpovědný věřitel provozuje a poskytuje úvěry v souladu s právními předpisy České republiky a především vždy dodržuje zásady zodpovědného půjčování.

Účelem poskytování úvěrů Net Credit s.r.o. jsou  krátkodobé úvěry až do výše 12 000 Kč s lhůtou splatnosti až 30 dnů. Účel půjčky - neočekávané nákupy a krátkodobé řešení finančních problémů, úvěr nelze považovat za další zdroj příjmů. Net Credit s.r.o. doporučuje, aby klient žádal o úvěr zodpovědně a s jistotou, že jej bude moci na konci  období splatnosti  včas a bez potíží uhradit.

Veškeré výpujční  náklady  Net Credit s.r.o. spojené s úvěrem jsou stanoveny ve smlouvě o rychlém úvěru a v podmínkách splátkového kalendáře úvěru. Net Credit s.r.o. nikdy nevyžaduje jiné platby než jaké jsou uvedené ve smlouvě o rychlém úvěru či v podmínkách splátkového kalendáře.

Klient má právo odstoupit od smlouvy s Net Credit s.r.o. ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, resp. od obdržení podmínek smlouvy o úvěru a informací o smlouvě o úvěru, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu věřitele.

Ochrana osobních údajů klientů je vždy na prvním místě a společnost Net Credit s.r.o. je registrována u Českého Úřadu pro ochranu osobních údajů a dbá na to, aby informace, které shromažďuje o klientech, byla zabezpečena a ochráněna v souladu se zákony České republiky.

Net Credit s.r.o. se snaží předcházet nedodržování  splatnosti úvěru ze strany klientů.  Společnost se snaží své klienty pečlivě vybírat a důkladně prověřovat jejich solventnost. Také klienty včas kontaktujeme všemi možnými prostředky a informujeme je o jejich prodlení úvěru a upozorňujeme na možné důsledky nedodržení termínu úhrady. Net Credit s.r.o. může převést právo na vymáhání pohledávky třetím osobám, jejichž náklady jsou uhrazeny ze strany dlužníka.

Chcete-li snížit náklady spojené s úvěrem, pak  Net Credit s.r.o. svým klientům doporučuje půjčku splatit co nejdříve, případně včas kontaktovat náš personál, že nebudou moci uhradit úvěr  ve stanoveném termínu. Rovněž je možnésplatnost úvěru prodloužit. V první řadě by však klient měl předtím, než o úvěr zažádá, odpovědně posoudit svou bonitu.